• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Görsel Destekli Tarih Videoları Sesli Tarih Menüsünde
  • Özgün Tarih Materyalleri
  • Güncel Tarih Sunuları
  • Tarihi Fıkralar
  • Tarih Yazılısından İnciler
  • Tübitak Tarih Proje Örnekleri
  • Sınavlar Bölümünde Bilgilerinizi Test Edebilirsiniz
  • Peygamberimizin Hayatı ve Örnek Ahlakı
  • KPSS Sunuları Yenileniyor

Anasayfa

Sultan II. Bayezid adına 1486’da Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından; cami, medrese, imaret, türbe, şadırvan ve çeşmeden ibaret külliye olarak yapılmıştır. 15.yüzyılın son çeyreğinde yan mekânlı camii mimarisinin gelişmiş bir örneğidir. Yapının kuzeyinde altı adet sütunun taşıdığı kemerler üzerine beş kubbeli son cemaat yeri ve içeride ise mihrap ekseni üzerinde büyük ve geniş bir kemer açıklığı ile birbirine bağlanmış arka arkaya iki kubbeyle örtülü dikdörtgen bir mekân ve buraya açılan üçer kubbeli yan mekânlardan ibarettir.
31.07.2017
Yer Köprü, Manas (Pınarbeyli) köyünün mezrasında Uluyol (İpekyolu) üzerinde bulunmaktadır. Çeşitli zamanlarda tamirat gören köprünün Bizanslılar zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Dar bir geçitte, geçidin iki tarafıyla aynı seviyede olduğu için “Yer Köprü” diye bilinmektedir. Köprü, tek kemerlidir.
27.07.2017
Tokat’ın Niksar ilçesine 15 kilometre mesafedeki köprü, Niksar-Erbaa karayolu üzerinde. Günümüze ulaşan bir kitabesi bulunmadığı için yapım tarihi hakkında net bir bilgi yok. Köprünün yedi sivri kemer gözü mevcut.
27.07.2017
Ermeni Meselesi, uluslararası alanda en fazla tartışılan konudur. Bilhassa 1915 Tehcir Kanunu. Fakat bu konu batıda ve dünyanın birçok ülkesinde siyasi amaçlı kullanılıyor. Halbuki bu konu tarihçilerin çözmesi ve bilimsel yöntemlerle açıklaması gereken bir konu. Fakat bu konuda da yeterince adım atıldığı söylenemez. Ermeni Meselesinin çıkışı nasıl siyasi ise, bugün bu konunun konuşulması da siyasi hale dönüşmüş durumda. Paylaşacağım iki ayrı kitaptaki bilgilerden sizlerin de Ermeni Meselesi hakkında bilgi sahibi olacağınızı düşünüyorum. Bunlardan birisi 463, diğeri 189 sayfa.Umarım faydalı olur.
22.07.2017
Lise Tarih konularını kapsayan, size tarihi sevdirecek bulmaca kitabım çıktı. D&R, idefix, kitap seç, kitap yurdu, kitapvekitap gibi online kitapçılarda satışa sunulmuştur.
09.07.2017
İzmitli Flavius Arrianusun, Periplus Ponti Euxini=Karadeniz Seyahati adlı eseri, MS 131-MS 137 yılları arasında yürüttüğü Kapadokya Eyaleti valiliği görevine başlamadan önce kaleme aldığı bir gezi yazısıdır. Esas itibariyle Arrianusun, MS yaklaşık 131 yılında Roma İmparatoru Hadrianusa (MS g117-MS 138) gönderdiği bir mektup içeriği taşır. Zira Arrianus, sadece güvenilir bir yönetici değil; aynı zamanda İmparator Hadrianusun yakın arkadaşıdır. Bu bakımdan, onun bu yazısında, tıpkı MS 111-MS 113 yılları Pontus et Bithynia valisi Pliniusun, İmparator Traianusa (MS 99-MS 117)yazdığı mektuplarda olduğu gibi, dönemin ve imparatorun bölge üzerindeki politikası yansıtılmaktadır.
09.07.2017
Hellenistik Dönemde Karadeniz Bölgesinde egemen gücü olan Mithridatlar hâkimiyetinde, varlığından haberdar olduğumuz üç "tapınak devleti" bulunur. Bunlar Anaitis, Omanus ve Anadatusa adanmış Zela, Mene adanmış Kabeira ve Maya adanmış Romanadır. Özellikle idari ve ekonomik yapıları ile bilim dünyasının ilgisini çekmiş olmalarına rağmen, bu mabetlerin hiçbirinde detaylı bir arkeolojik araştırma veya kazı çalışması yürütülmemiştir.
09.07.2017
Henüz 22 yaşında iken, h. 2 Receb 725/m. 14 Haziran 1325 tarihinde Tanca'dan hac yapmak niyetiyle yola koyulan İbn Batuta, takriben yirmi dokuz yıl boyunca yaptığı yedi ayrı seya¬hatinde; İspanya, Kuzey Afrika, Orta Asya, Anadolu, Doğu Avru-pa, Hindistan, Maldivler ve Çin'e kadar gitmiş, gezip gördüğü yer¬ler hakkında önemli bilgiler nakletmiştir.
09.07.2017
Horoztepe mevkii, bundan önceki neşriyatımızda da ifade olun¬duğu üzere, son senelere kadar kullanılan bir mezarlık sahasıdır1. Modern mezarlığın her yıl geçtikçe kapladığı sahayı genişletmesi, üstüne kurulduğu Eski Tunç Devri'nin son çeyreğine ait eski yerleşme yerinden ve hemen yanındaki mezarlıktan çeşitli eserlerin meydana çıkarılmasına sebep olmaktadır. Bunun neticesi olarak bu eserler de çeşitli müzelere, hususî koleksiyonlara intikal etmektedir. Bununla beraber, on seneden beri, yani, Horoztepe kazılarından sonra, buradaki mezarlıktan veya iskân yerinden herhangi bir eser çıkarılmış değildir. Buluntu yeri korunmaktadır.
09.07.2017
Obezitenin Türkiye’deki seyrine bakıldığında rakamların çoktan alarm seviyesine ulaştığını söylemek mümkün. Türkiye’de 2003 yılında 70 milyon olan nüfusun yüzde 18’i (12,6 milyon kişi) aşırı kilolu iken 2012 yılında 74 milyon nüfusa sahip Türkiye’de bu rakam yüzde 35’e (25,9 milyon kişiye) çıktı. Türkiye’de çocuk obez sayısı son beş yılda on kat artış gösterdi. Türkiye, Obezite ile Mücadele Programı ve Ulusal Eylem Planı taslağını 2008 yılında yayımladı. Dolayısıyla ülkemiz açısından ileriki yıllar için önemli bir sorun olarak görünüyor. Biz de hazırladığımız bu proje ile bu soruna dikkat çekmek istedik. Erbaa özelinde bu projeyi hazırladık.
05.07.2017
 1 

 
KPSS Sunuları yenileniyor. 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret163334
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.52643.5405
Euro4.13244.1489
Saat
Kanuni'den Mora Valisi Bali Bey'e
"Her iyiliğin kaynağı adalettir.Adil olmayan kişinin elinden çıkan iş,kötü iştir. Peygamberimiz "Bir günün adaleti yetmiş yıllık ibadetten üstündür" buyurmuştur.Öyle insanlar var ki ellerinde fırsat yok iken salih, abid ve zahit görünürler,ellerine fırsat geçince nemrut kesilirler, ..Hizmetinde kullandığın adamların dış hallerine aldanma!Mala muhabbet göstereni devlet hizmetinde kullanma! Zira o adamlar ki,Allah'ın bana emanet ettiği halkı ezerler,Kıyamet günü sorumlu benim!...

Ey Gazi Bali Bey ;  mansıbımın geliri masrafıma yetmez diye gam çekme.Ne dileğin varsa benden iste.Sana emanet ettiğim askerlerimin ve tebamın gençlerini evlat,ihtiyarlarını baba, yaşlılarını da kardeş bil...Bilhassa fukaraya şefkat ve muhabbetle ihsan kapılarını aç..."

 DÜNYADA SÖZÜ DOĞRU HAK TANIR BİR ADAM BULAMADIM

Sultan III.Mehmet bir gün yanında bulunan devlet büyüklerine:

-"Bu dünyada sözü doğru hak tanır bir adam bulamadım" deyince, etrafındakilerde sebebini sordular.Bunun üzerine III.Mehmet şöyle dedi:

-"Şeyhülislam Bostanzade Efendiye iltifat ettim, derhal cahil bîr kardeşini Rumeli kazaskeri yaptı.Gene cahil bir gence rica ile Selanik kadılığını verdirdi. Bundan sonra babamın hocası Saadettin’e iltifat ettim,doğru ve hak bilir dedim, o da oğlunu Anadolu kazaskerliğine ve bir diğer oğlunu da Edirne kadılığına tayin ettirdi işte görüyorsunuz,ben artık kime güveneyim?"