• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Görsel Destekli Tarih Videoları Sesli Tarih Menüsünde
  • Özgün Tarih Materyalleri
  • Tarihi Fıkralar
  • Tarih Yazılısından İnciler
  • Tübitak Tarih Proje Örnekleri
  • Sınavlar Bölümünde Bilgilerinizi Test Edebilirsiniz
  • Peygamberimizin Hayatı ve Örnek Ahlakı
  • KPSS Sunuları Yenileniyor
  • Bulmacalarla Tarih Öğreniyorum
  • Tarih Sunuları için tıklayınız.
  • En güncel tarih sunuları burada.
11.Sınıf Tarih Sunuları

BİRİNCİ ÜNİTE-DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ


Uzun Savaşlardan Diplomasiye sunusu için tıklayınız.

Uzun Savaşlardan Diplomasiye sunusu pdf için tıklayınız.

Uzun Savaşlardan Diplomasiye videosu için tıklayınız.

Tarih 11 Birinci Ünite Birinci ve İkinci konu sunusu pdf için tıklayınız.

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devleter-WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA-Otuz Yıl Savaşları sunusu için tıklayınız.

WESTPHALIA BARIŞI’NDAN MODERN DEVLETLER HUKUKUNA-Otuz Yıl Savaşları sunusu pdf için tıklayınız.

Otuz Savaşları videosu için tıklayınız.


XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde ve Avrupada Denizcilik Faaliyetleri 1- Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 sunusu  için tıklayınız.

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde ve Avrupada Denizcilik Faaliyetleri 1- Açık Sularda Güç Mücadelesi 1 sunusu  pdf için tıklayınız.

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde ve Avrupada Denizcilik Faaliyetleri 2- Açık Sularda Güç Mücadelesi 2 tıklayınız.

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde ve Avrupada Denizcilik Faaliyetleri 2- Açık Sularda Güç Mücadelesi 2 pdf için tıklayınız.

Fetihlerden Savunmaya-1700-1774  yılları arasındaki siyasi gelismeler sunusu için tıklayınız.

Fetihlerden Savunmaya- 1700-1774  yılları arasındaki siyasi gelismeler sunusu pdf için tıklayınız.

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devletinde ve Avrupada Denizcilik Faaliyetleri-Fetihlerden Savunmaya videosu için tıklayınız.


İKİNCİ ÜNİTE-DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ


Değişim Çağında Avrupa 1-YENİ ÇAĞ AVRUPASI'NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER-1 sunusu için tıklayınız.

Değişim Çağında Avrupa 1-YENİ ÇAĞ AVRUPASI'NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER-1 sunusu pdf için tıklayınız.

Değişim Çağında Avrupa 2-YENİ ÇAĞ AVRUPASI'NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER-2 sunusu için tıklayınız.

Değişim Çağında Avrupa 2-YENİ ÇAĞ AVRUPASI'NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER-2 sunusu PDF için tıklayınız.

Değişim Çağında Avrupa 3-YENİ ÇAĞ AVRUPASI'NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER-3 sunusu için tıklayınız.

Değişim Çağında Avrupa 3-YENİ ÇAĞ AVRUPASI'NDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER-3 sunusu pdf için tıklayınız.

Katolik Kilisesinden Alternatif Dünya Tasavvuruna-Avrupada Değişim Çağı- adlı video için-tıklayınız.

Devletlerarası ilişkilerde sekülerleşme-Sosyo-Ekonomik Etkenler-Askeri ve Teknolojik Etkenler-videosu için tıklayınız.

Rönesans videosu için tıklayınız.

Reform videosu için tıklayınız.

XVII. ve XVIII. yüzyılda Avrupa'da Düşünce Alanında Meydana Gelen Değişimler videosu için tıklayınız.Değişim Çağında Osmanlı-Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler sunusu için tıklayınız.

Değişim Çağında Osmanlı -Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler sunusu pdf için tıklayınız.

Osmanlı Sosyo Ekonomik Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler videosu için tıklayınız.


Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları- OSMANLI DEVLETI’NDE ÇÖZÜLMEYE KARŞI ÖNLEMLER adlı sunu için tıklayınız. 

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları- OSMANLI DEVLETI’NDE ÇÖZÜLMEYE KARŞI ÖNLEMLER adlı sunu pdf için tıklayınız.

İç İsyanlar videosu için tıklayınız.

Lale Devri videosu için tıklayınız.

Osmanlı İlim İrfan Gleneğinde Yenilik Arayışları videosu için tıklayınız.

Ünite videosu 1-Değişim Çağında Avrupa- için tıklayınız.

Ünite videosu 2-Değişim Çağında Osmalı- için tıklayınız.


ÜÇÜNCÜ ÜNİTE-ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)


Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi-OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-1 sunusu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-1 sunusu pdf için tıklayınız.


Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-2 sunusu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi-OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-2 sunusu pdf için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi - Viyana Kongresi ve Şark Meselesi videosu için tıklayınız.


Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-Kırım Savaşı sunusu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-Kırım Savaşı sunusu pdf için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi-Kırım Savaşı vİdeosu için tıklayınız.

Tarih 11Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sunusu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sunusu pdf için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması videosu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-Ermeni Meselesi sunusu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-Ermeni Meselesi sunusu pdf için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi-Ermeni Meselesi videosu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi- OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-Makedonya Sorunu, Bloklaşma ve Balkan Savaşları sunusu için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi-OSMANLI DEVLETI’NIN SIYASI VARLIĞINA YÖNELIK TEHDITLER-Makedonya Sorunu, Bloklaşma ve Balkan Savaşları sunusu pdf için tıklayınız.

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi-Makedonya sorunu videosu için tıklayınız.

Alman ve İtalyan Birliklerinin Kurulması videosu için tıklayınız.


Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Gruplarının Oluşması videosu için tıklayınız.

MEHMET ALİ PAŞANIN GÜÇ KAZANMASI sunusu için tıklayınız.

MEHMET ALİ PAŞANIN GÜÇ KAZANMASI sunusu pdf için tıklayınız.

Mehmet Ali Paşanın Güç Kazanması videosu için tıklayınız.

Kuzeyden Gelen Tehlike Rusya 1 sunusu için tıklayınız.

Kuzeyden Gelen Tehlike Rusya 1 pdf sunusu için tıklayınız.

Kuzeyden Gelen Tehlike Rusya 2 (Balkan Savaşları) sunusu için tıklayınız.

Kuzeyden Gelen Tehlike Rusya 2 (Balkan Savaşları) pdf sunusu için tıklayınız.

Osmanlı-Rusya Rekabeti videosu için tıklayınız.

Balkan Savaşları videosu için tıklayınız.


Ünite Videosu 1 için tıklayınız.

Ünite Videosu 2 için tıklayınız.


DÖRDÜNCE ÜNİTE-DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ


İhtilaller Çağı-Devrimler ve Değişimler-Fransız İhtilalinin İmparatorluklara Etkisi-Ünite 4 sunusu-slaytı için tıklayınız.

İhtilaller Çağı-Devrimler ve Değişimler-Fransız İhtilalinin İmparatorluklara Etkisi-Ünite 4 sunusu-slaytı pdf için tıklayınız.

İhtialaller Çağı-XIX. Yüzyıl Sosyal Muhalefet Hareketleri-Ünite 4 sunusu-slaytı için tıklayınız.

İhtilaller Çağı-XIX. Yüzyıl Sosyal Muhalefet Hareketleri-Ünite 4 sunusu-slaytı pdf için tıklayınız.

Fransız İhtilali videosu için tıklayınız.

Sırp ve Yunan İsyanı videosu için tıklayınız.

Sanayi Devrimi videosu için tıklayınız.


1830 ve 1848 İhtilalleri videosu için tıklayınız.

1830-1848 İhtillaleri 2 videosu için tıklayınız.

Düşünce Akımları videosu için tıklayınız.


Ünite videosu 1-İhtillaler Çağı sunusu için tıklayınız.


Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-Osmanlı Devletinin Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği-Ünite 4 sunusu-slaytı için tıklayınız.

Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-Osmanlı Devletinin Modern Ordu Teşkilatı ve Yurttaş Askerliği-Ünite 4 sunusu-slaytı pdf için tıklayınız.

Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-4.3. ULUSALLAŞMANIN VE ENDÜSTRİLEŞMENİN SOSYAL ETKİLERİ-Ünite 4 sunusu-slaytı için tıklayınız.

Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-4.3. ULUSALLAŞMANIN VE ENDÜSTRİLEŞMENİN SOSYAL ETKİLERİ-Ünite 4 sunusu-slaytı pdf için tıklayınız.

Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-4.4. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ-Ünite 4 sunusu-slaytı için tıklayınız.

Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-4.4. OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ-Ünite 4 sunusu-slaytı pdf için tıklayınız.

Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-4.5. OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER-Ünite 4 sunusu-slaytı için tıklayınız.


Devrimler çağında değişen Devlet ve Toplum İlişkileri-4.5. OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER-Ünite 4 sunusu-slaytı pdf için tıklayınız.
BEŞİNCİ ÜNİTE-SERMAYE VE EMEK


Sermaye ve Emek-5.1. EL EMEĞİNDEN MAKİNELEŞMEYE-Ünite 5- sunusu için tıklayınız.

Sermaye ve Emek-5.1. EL EMEĞİNDEN MAKİNELEŞMEYE-Ünite 5- sunusu pdf için tıklayınız.

Konunun videosu için tıklayınız.

Sermaye ve Emek-5.2.OSMANLI DEVLETİ’NDE SANAYİLEŞME ÇABALARI-Ünite 5- sunusu için tıklayınız.

Sermaye ve Emek-5.2.OSMANLI DEVLETİ’NDE SANAYİLEŞME ÇABALARI-Ünite 5- sunusu pdf için tıklayınız.


Sermaye ve Emek-5.3. EKONOMİYİ DÜZELTME ÇABALARI-Ünite 5- sunusu için tıklayınız.

Sermaye ve Emek-5.3. EKONOMİYİ DÜZELTME ÇABALARI-Ünite 5- sunusu pdf için tıklayınız.

Konunun vidosu için tıklayınız.


ALTINCI ÜNİTE- XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT


XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat-6.1. ULUS DEVLETE GİDEN SÜREÇTE NÜFUS sunusu için tıklayınız.

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat-6.1. ULUS DEVLETE GİDEN SÜREÇTE NÜFUS sunusu pdf için tıklayınız.

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat-6.2. MODERN HAYATTAKİ SOSYAL DEĞİŞİM sunusu için tıklayınız.

XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat-6.2. MODERN HAYATTAKİ SOSYAL DEĞİŞİM sunusu pdf için tıklayınız.

Bu ünitenin videoları daha sonra yüklenecektir.

 

  
58396 kez okundu

Yorumlar

     18/10/2018 23:14

Teşekkürler.
Mehmet Kışpınar

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret703647
Saat