• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Görsel Destekli Tarih Videoları Sesli Tarih Menüsünde
  • Özgün Tarih Materyalleri
  • Tarihi Fıkralar
  • Tarih Yazılısından İnciler
  • Tübitak Tarih Proje Örnekleri
  • Sınavlar Bölümünde Bilgilerinizi Test Edebilirsiniz
  • Peygamberimizin Hayatı ve Örnek Ahlakı
  • KPSS Sunuları Yenileniyor
  • Bulmacalarla Tarih Öğreniyorum
  • Tarih Sunuları için tıklayınız.
  • En güncel tarih sunuları burada.

Anasayfa

Ekonomi teorisinin gelişiminin en önemli kişiliği Adam Smith 1723' te, İskoçya'nın Kirkcaldy kasabasında doğmuştur. Oxford Üniversitesinde öğrenim görmüş ve 1751-1764 yılları arasında Glasgow Üniversitesinde felsefe profesörü olarak görev yapmıştır. Bu konumdayken, entelektüel çevrelerde tanınmasını sağlayan ilk kitabını (Ahlaki Duyarlılık Kuramı) yayımlamıştır.
04.10.2017
1656 yılında, dünyanın en büyük devleti olan Türk Osmanlı imparatorluğu tam bir anarşi içindeydi. Padişah olan IV. Mehmed çocuktu. Annesi Turhan Vâlide - Sultan saltanat nâibeliği yapıyordu. Zorbalık ve haksızlık alıp yürümüş devlet düzeni çığırından çıkmıştı. 29 yaşındaki Hadice Turhan Sultan, sadrâzam olarak kimi iktidara getirdiyse hayal kırıklığına uğramıştı. Genç Saltanat Nâibesi’nin başlıca müşavirleri Kasım Ağa ile Solakzade idi.
03.10.2017
Kanunî Sultan Süleyman Han’ın onuncu seferi, Osmanlı tarihlerinde “Estergon Sefer-i Hümâyûnu” diye anılır. Bu sefer, Macaristan’da Estergon ve İstolni - Belgrad kalelerinin fethi kadar, Türk ordusunun gösterdiği ihtişamla da meşhurdur. 23 Nisan 1543 te Orduy-ı Hümâyûn, Macaristan’a gitmek üzere Edirne’den ayrılırken yapılan geçit resmi ve tören, tarihe, Türk debdebe ve gösterişinin parlak bir örneği olarak geçmiştir.
03.10.2017
Yirminci yüzyılın en büyük bilim adamı ve tüm zamanların en üstün zekalarından biri olan Albert Einstein, ününü görelilik (izafiyet) kuramına borçludur. Aslında iki teori söz konusudur 1905'te formülü ortaya konan özel görelilik kuramı ve 1915'te formüle edilen genel görelilik kuramı, ki bunu "Einstein'ın yerçekimi kanunu" olarak adlandırmak daha uygun olacaktır. Her iki kuram da son derece karmaşıktır ve burada açıklanmaya çalışamayacaktır; ancak özel görelilik üzerine bir iki yoruma aşağıda yer verilmiştir.
03.10.2017
Asıl adı Iosif Vissarionovich Dzugashvili olan Stalin, uzun yıllar boyu Sovyetler Birliğinin diktatörüydü. Kafkasya'da; Gürcistan'ın Gori kasabasında 1879 yılında doğdu. Ana dili, sonradan öğrendiği ve hep duyulur bir Gürcü aksanıyla konuştuğu Rusça'ya hiç benzemeyen Gürcüceydi.
02.10.2017
XVIII. asrın büyük devlet adamı, sadrâzam Mehmed Râgıp Paşa 1699’da İstanbul’da doğdu. Babası Defterhâne kâtiplerinden Mustafa Şevki Efendi’dir. Orta halli bir âilenin çocuğu olmasına rağmen iyi bir tahsil gördü. Husûsî hocalardan dersler aldı. Memuriyet hayâtına babasının dâiresinde başlayan Râgıp Paşa, keskin zekâsı ve kabiliyeti sayesinde kısa sürede yükselme imkânı buldu.
02.10.2017
Türk denizciliği. Kanunî Sultan Süleyman zamanında en yüksek dereceye ulaşmış, Akdeniz tamamen bir Türk gölü haline gelmiştir. Bunda. Barbaros Hayreddin Paşa ve Turgut Reis gibi kahraman Türk denizcilerinin payı büyüktür. Türk denizcileri bu devirde Hindistan’a kadar uzanmışlar, denizcilik sahasında önemli eserler meydana getirmişlerdir. Kanunî’nin ölümünden sonra Halife II. Selim zamanında Kızıldeniz ve Hint Okyanusu filolarla ihya edilmemiş, devletin yükselme devri artık durmuştu.
02.10.2017
İtiraf etmeliyim ki Hitler'i bu kitaba iğrenerek dahil ettim. Etkisi neredeyse tamamıyla zararlı bir etkidir ve belli başlı önemi otuz beş milyonun üzerinde insanın ölümüne sebep olmaktan kaynaklanan bir adamı onurlandırmak gibi bir niyetim yoktur. Ancak, Hitler'in çok fazla sayıda insanın hayatı üzerinde muazzam bir etki yapmış olduğu gerçeğinden kaçış da yoktur.
29.09.2017
II. Sultan Mahmud, başta Yeniçeriler olmak üzere Kapıkulu Ocaklarım kaldırmak için, tam 17 yıl bekledi. Yunan İhtilâli ile başa çıkamayan bir ordunun, her an yeniden yeniye patlaması muhtemel bir Rus savaşında ne yapabileceği, artık yalnız padişahı değil, bütün devlet adamlarım, hattâ Yeniçeri generallerini düşündürür oldu. Bir zamanlar Tanrı’nın emrinden hemen sonra geldiğine inanılan padişah irâdesi yoluyla bu işi çözümlemek kabil değildi.
29.09.2017
Fâtih Sultan Mehmed 1481 yılında ölünce, büyük oğlu II. Bâyezid tahta geçti. Küçük oğlu Sultan Cem, ağabeyinin saltanatım kabul etmedi. Anacak, birkaç teşebbüsten sonra babasının tahtına oturamayacağını anladı. Rodos’a gitti. Fâtih’in oğluna Rodos Şövalyeleri, bir çeşit esir muamelesi yaptılar. Rodos’tan Fransa’ya götürdüler. Nihayet Papa ile anlaşarak, zavallı Şehzade’yi Fransa’dan İtalya’ya naklettiler.
29.09.2017
... 12 ...

 


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam194
Toplam Ziyaret396007
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.75026.7773
Euro7.29397.3231
Saat
Kanuni'den Mora Valisi Bali Bey'e
"Her iyiliğin kaynağı adalettir.Adil olmayan kişinin elinden çıkan iş,kötü iştir. Peygamberimiz "Bir günün adaleti yetmiş yıllık ibadetten üstündür" buyurmuştur.Öyle insanlar var ki ellerinde fırsat yok iken salih, abid ve zahit görünürler,ellerine fırsat geçince nemrut kesilirler, ..Hizmetinde kullandığın adamların dış hallerine aldanma!Mala muhabbet göstereni devlet hizmetinde kullanma! Zira o adamlar ki,Allah'ın bana emanet ettiği halkı ezerler,Kıyamet günü sorumlu benim!...

Ey Gazi Bali Bey ;  mansıbımın geliri masrafıma yetmez diye gam çekme.Ne dileğin varsa benden iste.Sana emanet ettiğim askerlerimin ve tebamın gençlerini evlat,ihtiyarlarını baba, yaşlılarını da kardeş bil...Bilhassa fukaraya şefkat ve muhabbetle ihsan kapılarını aç..."

 DÜNYADA SÖZÜ DOĞRU HAK TANIR BİR ADAM BULAMADIM

Sultan III.Mehmet bir gün yanında bulunan devlet büyüklerine:

-"Bu dünyada sözü doğru hak tanır bir adam bulamadım" deyince, etrafındakilerde sebebini sordular.Bunun üzerine III.Mehmet şöyle dedi:

-"Şeyhülislam Bostanzade Efendiye iltifat ettim, derhal cahil bîr kardeşini Rumeli kazaskeri yaptı.Gene cahil bir gence rica ile Selanik kadılığını verdirdi. Bundan sonra babamın hocası Saadettin’e iltifat ettim,doğru ve hak bilir dedim, o da oğlunu Anadolu kazaskerliğine ve bir diğer oğlunu da Edirne kadılığına tayin ettirdi işte görüyorsunuz,ben artık kime güveneyim?"