• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Görsel Destekli Tarih Videoları Sesli Tarih Menüsünde
  • Özgün Tarih Materyalleri
  • Tarihi Fıkralar
  • Tarih Yazılısından İnciler
  • Tübitak Tarih Proje Örnekleri
  • Sınavlar Bölümünde Bilgilerinizi Test Edebilirsiniz
  • Peygamberimizin Hayatı ve Örnek Ahlakı
  • KPSS Sunuları Yenileniyor
  • Bulmacalarla Tarih Öğreniyorum
  • Tarih Sunuları için tıklayınız.
  • En güncel tarih sunuları burada.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar

Osmanlı Tarihi

Soru:Fatih’in Balkanlarda aldığı yerleri yazınız.

Cevap: Altkonoyunları,Trakrakya

Soru: Vakıf nedir?

Cevap: Osmanlı döneminde manavları,bakkalları v.b kontrol etmek,cezalandırmak, korumak için kurulmuştur.

Soru: Mısır seferi’nin sonuçlarını yazınız.

Cevap: Osmanlı Devleti’ne 10 utka vereceklerdi.

Soru: Kanuni Devri Avrupa politikasını yazınız.

Cevap: İnbahtlılar Osmanlıların ticaret yolları engellediler.

Soru: Soru: Osmanlı- İran Savaşlarının sonuçları nelerdir?

Cevap: İran’da Ortodoks kiliseleri ortadan kalktı.

Soru: Kazıklı voyvoda kimdir?

Cevap: İnsanlara kazık attığı için bu ad konulmuştur.

Soru: Voyvoda nedir?

Cevap: Kazıklı Voyvoda’nın kazıksızı.

Soru: Kapitülasyon nedir?

Cevap: Fransız İhtilaline kapitülasyon denir.

Soru: Gazneliler nerede kurulmuştur?

Cevap: Pencap,sincap

Soru: Memlük ne demektir?

Cevap: Mem, sahip, lük olmak- Sahip olmak

Soru: İmaret nedir?

Cevap: Tuvalet

Cevap: İri yapılı

Soru:Fatih Sultan Mehmet’in Anadolu’da aldığı yerleri yazınız.

Cevap: Şunlardır: Kars,Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan,Pakistan,Kırgızistan,G.antep,Şanlurfayı alırken oturup acılı bir köfte yemişlerdir. Suriye’de ayva,Irak,İran,Doğu Anadolu’nun hepsi ,başkent,Taşkent v.b birçok yer.

Soru:Öşür nedir?

Cevap: Öksüren kişilere öşür denir.

Soru: TBMM’nin görevi nedir?

Cevap: Tavana çiğ köfte atmak.

SORU: Totaliter rejimlerin çeşitlerini yazınız.

Cevap: Global ve totabal rejimler diye ikiye ayrılır.

Soru: Bab-ı Ali nedir?

Cevap:Ali’nin yeri.

Cevap: Önce Baba Ali’dir.Halk arasında söylene söylene kısalmıştır.Bab-ı Ali olmuştur.

Cevap: Kapı Ali

Soru: Osmanlılarda ordu teşkilatını yazınız.

Cevap: Kapıkulu Sipahileri: a-Sol yetimler                       c-Sol ögadalar (Sol tüfekçiler)

                                              b-Sağ yetimler                      d-Sağ üflemeyiciler (Sağ tüfekçiler)

Soru: Kosova Muharebesi’nin sebepleri nelerdir?

Cevap:II.Murat Çin hükümdarının kızını istemesi

Soru: Edirne- Segedin Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

Cevap: Sırp Sındığı savaşı yeniden yapılacaktı.

Sırpsındığı imparatorluğu yeniden kurulacaktı.

Soru: Kadı kimdir?

Cevap: Çocuk bakıcısı

Soru: Edirne-Segedin antlaşması kimlerle yapılmıştır?

Cevap: İtilaf Devletleri

Soru: İstanbul kuşatmasına karşı Bizans’ın aldığı tedbirler nelerdir?

Cevap: Hariç denizini gemi ve zincirlerle kapatıldı.

Atlıcin’in ağzı zincirle kapatılmıştır.

Soru: Fatih’in İstanbul fethi için yaptıkları hazırlıkları nelerdir?

Cevap: Başarılı mimarlar tutarak çay içinde bir kale yaptırmıştır.

Soru: Çaldıran Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

Cevap: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Osmanlılara gelmiştir.

Tezvire koylaklı girilmiş.

Soru: İstanbul fethinin sonuçları nelerdir?

Cevap: Peoderik rejimi ortadan kalkmıştır.

Soru: Ankara Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Cevap: Eski hukuk beylikleri yeniden kuruldu.

Soru: Mısır Seferinin sonuçlarını yazınız.

Cevap: Memlüklerin Kıbrıs adası için Venediklilere ödediği 10 bin hokka altını artık Osmanlı devletine verilecektir.

Soru: Tuğ nedir?

Cevap: Padişah’ın başına taktığı tüy biçimindeki şey.

Soru: Mora seferinin sebeplerini yazınız.

Cevap: 1-Mora halkı Rum despotlardan şikayetçiydi.

2-Mora halkı fatihten yardım istedi.

3-Bu yüzden sefer yaptı.

Soru:

 

Hasan Çapan Anadolu Lisesi

“Ulufe: Korkulan şeyler.Denizlerdeki korkulan şeyler gibi.

Ulufe: Yalan sözler,batıl inanç, örneğin coğrafi keşiflerden önceki zamanlarda, denizlerdeki canavar inancı.

Soru: Tersane

Cevap: Kağıt ve kitapların basıldığı yer. 

Soru: Darüşşifa nedir?

Cevap: İbadet yeri,tekke, zaviye

Soru:

Ticaret Meslek Lisesi

Soru: Osmanlılar hangi savaştan sonra Anadoluya yerleşmişlerdir?

Cevap: I.Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

Soru: İç isyanların sebepleri nelerdir?

Cevap: Maşra ve taşra teşkilatının bozulması

Cevap: Vergi borcunu ödemeyen kişiler

Soru: Fatih’in İstanbul fethi için yaptığı hazırlıkları yazınız.

Cevap: Monolizanın karşısına Boğazkesen hisarı yaptırılmıştır.

Cevap: Üstü domuz derisiyle kaplı kuleler inşa edildi.

Boğazkesen köprüsü üzerine Rumeli Hisarı inşa edildi.

Rumeli boğazını inşa etti.

Denizler üzerine büyük toplar döktürdü.

Cevap: Surların önüne toplar döktürmüştür.

Haliç boğazına dağlardan kayıklarla gemileri indirdi.

Soru: Kanuni Devri olaylarını yazınız.

Cevap: Kanuni Fatih ünvanını almıştır.

Soru: Kanuni döneminde denizlerdeki faaliyetler nelerdir?

Cevap: 1-Denizler surlarla kapatılmıştır.

2-Ticaret yolları denizler kapatılmıştır.

Soru: İstanbul fethinin sonuçlarını yazınız?

Cevap: Rum eli 8 yıllık bizans yıkılmıştır. (1058 yıllık Bizans demek istiyor)

Cevap: Fatih’e 2.defa Fatih ünvanı verildi.

Soru: Kanuni’nin Fransızlara kapitülasyonları vermesinin sebepleri nelerdir?

Cevap: Fazla sinirli olmasından

Soru: Nizam-ı Cedit nedir?

Cevap: Ünlü ama, kötü bir liderdir.

Soru: Ankara Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

Cevap: Anadolu ve Rumeli Hisarı birbirine birleştirilmiştir?

Cevap: Anadolu’daki Rumeli ilerleyişi durdu.

Soru: Osmanlılar ilk defa Anadolu’nun hangi bölgelerine yerleşmişlerdir?

Cevap: Anadolu’nun Suriye ve İran bölgelerine yerleşmişlerdir.

Soru: İstanbul Fethini anlatınız.

Cevap: Fatih gemilerini karadan yürüterek Haliç’e indirdi ve Rumeli Hisarını yıkmak için büyük toplar döktürdü. Bu toplar sayesinde Rumeli Hisarına delikler açtı.

Cevap: ...Daha sonra bir gece gemileri Üsküdar’dan iplerin üzerinden geçirerek Haliç’e geçirmiştir.

Soru: Tanzimat Fermanı ile Islahat Fermanı arasındaki farklar nelerdir?

Cevap: Tanzimat Fermanında tazminatlar oluşturuldu. Islahatta ise ıslahatlar oluşturuldu.

Cevap: Tanzimat Fermanı Avrupa ülkelerine yaranmak için, Islahat Fermanı ise Avrupa’nın baskısı ile yapılmıştır.

Soru: I.Meşrutiyetle oluşturulan anayasanın adı nedir?

Cevap: Kuva-ı Milliye Anayasası

Soru: Cebelü nedir?

Cevap: Başlık parası

Soru : Islahat kelimesini bir cümle ile açıklayınız?

Cevap: Yasaklar

Soru: İrad-ı Cedit nedir?

Cevap: İradeli ordu

Soru: Yunan isyanının sebepleri nelerdir?

Cevap: Yunanistan’ın Avrupa’nın dedesi olduğu düşüncesi.

Soru: Sırp isyanının sebepleri nelerdir?

Cevap: Sırpların artı çok sinirlenmesi

Soru: Vaka-yi Hayriye nedir?

Cevap: Bir çeşit divandır.

Soru: 1798’de Mısır’ı hangi devlet işgal etmiştir? Akka önlerinde bu devleti hangi ordu yenilgiye uğratmıştır?

Cevap: Akka önünde Kuva-yı Milliye ordusu  yenilgiye uğratmıştır.

Soru: II.Mahmut döneminde yapılan yenilikler nelerdir?

Cevap: Alkol ve sigara kullananların kellesi vurulacaktı.

  Soru: Voyvoda kelimesini bir cümle ile açıklayınız?

Cevap: Bir hükümdarın lakabadır. Ele geçirdiği esirleri kazıklı voyvodaya atttığı için adı voyvoda olarak anılmıştır.

Soru: Grujuva kelimesini bir cümle ile açılayınız

Cevap: Kurum ateşi

Cevap: Önden çekişli, arkadan itişli bir top çeşidi olabilir. Espriydi.

Soru: Papa ve safevi kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.

Cavap: Papa, Hıristiyanlığın lideri-  “Papa Batikan’da oturudu.”

Safevi: Bir devlet. “Safevi devletini nasıl da yenmiştik.”

Soru: II.Bayezit döneminde batıya karşı sessiz kalımasının en önemli sebebi nedir?

Cevap: Kardeşi Mustafa Çelebi’nin elinde olması ve Haçlıların Mustafa Çelebi’yi ağır bir top gibi kullanmasıdır.

Soru: Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu’da siyasi durum nasıldı?

Cevap: Siyasi durum göz açıcı değildi.

Soru: Osmanlı Beyliği’nin kısa sürde büyümesinin sebepleri nelerdir?

Cevap:  Osman Bey’in rüyasında gördüğü şeylerin sonucundadır.

Soru: Mısır Seferi’ni sebep ve sonuçlarıyla birlikte anlatınız.

Cevap: Yavuz Sulatan Selim bu savaşa giderken akrep ve yılan dolu Gobi çölünü yağmurla beraber geçmiştir.

Soru: İstanbul fethinin sebeplerini yazınız.

Cevap:İstanbul bir yarım elma gibi görünüyordu.

Soru: Osmanlı Devleti’nin Hünkar İskelesi Antlaşması’nı imzalama sebebi nedir?

Cevap: Ruslarla Hünkar İskelesi Antlaşmasının yapılma sebebi Moğolistan meselesidir.

Soru: Tekfur kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Padişahın verdiği emir.

Cevap: Bizans’ın bağımsız hali.

Soru:Osmanlılar Oğuzların hangi boyundandır?

Cevap: Oğuzların Külhan kayı  boyundandır.

Soru: Çıkma kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Saraydaki bekar erkekler.

Soru: Orhan Bey’in Kocaeli yarımadasındaki faaliyetlerini yazınız.

Cevap: Orhan Bey 1329 yılında Bizans Pelekanon’un Kocaeli yarımadasını kuşatması üzerine sefere çıktı.

SORU: Devşirme sistemi nedir?

Cevap:Osmanlı Devleti’ nde her hristiyanın oğlunun çocuğu alınmak şartıyla saraya alınırdı.

Kadının görevleri nelerdir?

cevap:İki kişi arasındaki anlaşmazlıkları düzeltir.Buna fabl denir.

soru:Voyvoda nedir?

Cevap:Bir idam aleti ismidir.

İnsanların kazıklı bir kuyuya atılarak öldürülmesi.

Çiftbozan:Bir durum esnasında iki tarafın arasını açan kişi veya ülke.

Ulufe: Kazaklara verilen ad.

Çiftbozan:Tarlayı süren alet. (Çiftçileri kışkırtan fikir topluluğu)

Yuğ: Mezar taşı.

Turancılık:Turan isminde biri tarafından başaltılmştır.

Soru: Belgrad fethi’nin Osmanlı açısından önemini yazınız.

Cevap: Avrupa’nın üst geçidi haline geldi.

Soru: II.Beyazıt Devri’nin sönük geçmesi’nin sebeplerini yazınız.

Cevap: Çünkü Kanuni S. Süleyman döneminde devlet gidebileceği en geniş sınırlara ulaşmıştır. Bu yüzden II.Beyazıt sınırları artık korumak zorundadır ve bu yüzden II.Beyazıt dönemi sönük geçmiştir.

Grejuva: Bizanslıların kullandığı suda yanabilen oklar

Katolik: Kilise

Ortodoks: Katolik kilisesine bağlı din adamları

Soru: Kanuni Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak için hangi politikaları izlemiştir?

Cevap: Hıristiyan birliğini parçalamak için başta Fransa olmak üzere Kapitülasyonlar göndermiştir.

Soru: Don-Volga nehirlerini birleştirme projesinin amacı nedir?

Cevap: Şehre içme suyu sağlamak için.

Soru: Taht kadısı kimdir?Açıklayınız.

Cevap: Çok yüksek kıdeme sahip olan ve taht davalarına bakan kadı.

Cevap: Osmanlı’da yaşanan taht kavgalarını engellemek amacıyla seçilen bir görevlidir.

Cevap: Padişaha karşı yapılan isyanları bastırırdı.

 

 

 

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

 

“Soru: Türklerin İslamiyete hizmetlerini yazınız.

Cevap: Birçok mescid, minare v.b gibi faaliyetler yapmışlardır.

Soru: Türk-İslam Devletlerinde yer alan önemli divanları yazınız.

Cevap: Tura divanı,İstifa divanı, arz divanı, art divanı, şart divanı.

Soru: Babür’ün faaliyetlerini yazınız.

Cevap: Babür hükümdarı Taç Maç yaptırmıştır.

 Soru: Selçuklulara bağlı atabeylikler nelerdir?

Cevap: Zeyekler, Berikler, Bektekir beyliği

Soru: Dandanakan Savaşı^nın önemi nedir?

Cevap: Anadolu’nun Kıbrısı Türklere açılmıştır.

Soru: İstifa Divanının görevi nedir?

Cevap: Devlet adamlarının istifa ettiği divandır.

Soru: Safevi, Devleti’ni kim , nerede kurmuştur?

Cevap: Şeyzamil kurmuştur.” Ticaret Meslek Lisesi

Soru: Türkler arasında yayılan belli başlı tarikatları yazınız.

Cevap: Hoca Ahmet Yesevi, bedevi tarikatı

Soru: Malazgirt Meydan Muharebesi’nin sonuçlarını yazınız.

Cevap: Osmanlılar Çinlileri yenilgiye uğrattılar. Çinlilerin Osmanlıları Anadolu’dan çıkarma umutları kalmadı.

Soru: Melikşah’ın yaptığı faaliyetleri yazınız.

Cevap: -Bu devirde devletin sınırları çok genişledi.

-Çevresindeki komşuları ondan çekiniyorlardı.

-Genç yaşta ölümü çok düşman sevindirdi.

-Ölümü sonucunda devlet daha fazla ayakta kalamadı.

-Çok cesur bir insandı.

Soru: Divan- Lügat’it Türk

Cevap: Şimdiki Türk Dil Kurumu

Soru:Muhakemetü'l Lügateyn nedir?

Cevap:Önemli davaların görüldüğü mahkeme.

Muhakeme kitabı(sözlüğü) karar verilmeyen davalarda bu kitap ya da sözlüğe bakılırdı.

Emir-i Zalime:Zalimliğe uğrayanların davalarına bakar.

Soru: Emir-i Alem

Cevap: Herkese hükmeden en güçlü. Alemin kralı.

 

 

T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 

“Soru: T.B.M.M’nin ayaklanmaklara karşı aldığı tedbirleri yazınız.

Cevap: İstanbul hükümetinin hazırlattığı faturaya ferman çıkarılmıştır.

Cevap: İstanbul Hükümeti bir fatura hazırladı, konu Ankara müftüsü Refet Paşa ve arkadaşları.

Soru: Moskova Antlaşması’nın önemini yazınız.

Cevap: T.B.M.M’i azınlıklardan kurtuldu.

Soru: Osmanlı Hükümeti’nin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmaları yazınız.

Cevap: Demirel Mehmet Efe ayaklanması” Ticaret Meslek Lisesi

Soru: Megali İdea nedir?

Cevap: Yunan isyanın yanında yazan anlamlı bir kelime.

Soru: Zaviye nedir?

Cevap: Kafadarların toplanıp sohbet ettikleri yer.

Soru: Şemsiperli serpuş nedir?

Cevap: Şapkanın bugünkü adı.

Soru: Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

Cevap: Ruslar İtilaf Devletleri’ne haber vermedikleri için savaşı kaybetmişlerdir.

Soru: Okka ve arşın kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.

Cevap: Bu elma kaç okka ağrlığında.

-          Aldım iki okka kiraz.

Cevap: Okka: Kadın okçu

Arşın: Uzun okçu

Soru: Şeyh Sait İsyanı ile Musul Meselesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: Otlukbeli Türkleri ile Türkiye arasında Musul sorunu vardı.

Soru: Kabine Sistemi nedir?

Cevap: Milletvekillerinin tek tek sayılması.

Soru: Megali İdea nedir?

Cevap: Avrupalıların Yunanlıları sempatik olarak görmelerinde ve Avrupa’nın Yunanlıları cambaz olarak görmeleridir.

Soru: I.İnönü Muharebesi’nin sonuçlarını Yazınız.

 • •-I.İnönü sonrasında Çerkes Ethem’inordusu düzenli orduya geçmiştir.
 • •I.İnönü Muharebesi kazanıldıktan sonra Çerkes Ethem Yunanlılara sığınmıştır.
 • •I.İnönü Muharebesi’nde düzenli ordu olmuştur.
 • •I.İnönü Muharebesi’nden sonra Çerkes Ethem’e saldırılmıştır.
 • •I.İnönü Muharebesi kazanılmştır.
 • •Daha sonra II.İnönü Muharebesi açılmıştır.
 • •Yunanlılar yenilmiştir.
 • •Soru: M. Kemal’in orduyu Sakarya ırmağının doğusuna çekme sebebi nedir?
 • •Cevap: Mustafa Kemal’in Türk ordusunu Sakarya ırmağının doğusuna çekmesinin nedeni Eskişehir-Kütahya karşılaşmasında yenilmesidir.
 • •Kuvvetler Birliği
 • •Cevap: Ülkeyi dört bir taraftan savunan ordular.
 • •Meclis Hükümeti sistemi
 • •Cevap:TBMM’nin düzenli olarak uyguladığı başkan seçim sistemi.

Soru: Tekalif-i Milliye nedir?

Cevap:Askerlere eşya toplayan birliğe denir?

Soru:Saltanatın kaldırılması ile yurt dışına çıkan Vahdettin’in yerine kim getirilmiştir?

Cevap: Sadrazam İbrahim getirilmişir.

soru: Vilayat-ı sitte nedir?

CEVAP:Osmnalı Devleti'nin halktan Vilayat-ı sitte denilen altın vilayatı adında vergi toplardı.

Soru:I.Dünya Savaşı'nın sebeplerini yazınz.

cevap:Bir sırplı birinin Bosna-Hersek'te öldürülmesi

İngilizlerden kaçan Alman filozofunun Osmanlıya sığınması ve gemilerin Rus limanlarını bombalaması.

Soru: İngiltere'nin Osmanlıyı paylaşma teklifini kabul etmemesinin sebebi nedir? 

cevap:Bu teklifi İngiltereye söyleyen Rusya ağzının payını almıştır.

Soru: Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olmasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Ağır kış şartları, çölde yaşamanın zorlukları, yüzünden başarısız olundu.

 

 

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

 

“Soru: Haçlı seferlerinin sonuçlarını yazınız.

Cevap: Akdeniz limanları canlandı, babanın oğluna güveni azaldı. Akdeniz ırmakları canlandı.

Cevap: Derebeylikler azaldı, karabeylikler çoğaldı.

            Ticarette zengin olan kervanı ortaya çıktı.

Soru: Miryokefalon Savaşı’nın önemini yazınız.

Cevap: İlk yazılı savaş.

Cevap: Türkleri Anadoludan atma umudundaymış. Türkleri anadolunun bir Türk dünyası olduğunu öğrenmişler.”  Ticaret Meslek Lisesi

Soru: Kösedağ Savaşı kimlerle yapılmıştır?

Cevap: Kösedağ Savaşı I.Murat’la yapılmıştır.

Cevap: Anadolu Selçukluları ile Macarlar arasında olmuştur .

Soru: İlk Türk denizcisi kimdir?

Cevap: Andrea Dorya

 

İSLAM TARİHİ

Soru: Beyt’ül Mal nedir?

Cevap: Hükümdarın gelirlerini saklamak amacıyla kurulmuş hazine bonosu.

Soru: Haraç nedir?

Cevap: Zorla alınan değerli varlık.

Soru:  Firavun kimdir?

Cevap:Hz.Musa ile savaşan kimse.

Soru: Nihavent Savaşı kimler arasında olmuştur?Önemi nedir?

Cevap: Emeviler ile B.Selçuklular arasında olmuşutr. Önemi: Büyük Selçuklu Devleti yendi.

Soru: Ensar ve Hacerü’l Esved kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.

Cevap: Ensar: Mekkelilere yardım edenlere ensar denir.

            Cümle: Peygamberimizde ensardır.

            Hacerü’l Esved: Kabenin en önemli taşının  adıdır.

            Cümle: Hacerü’l Esved taşını peygamberimiz yerine koymuştur.

Soru: Hacerü’l Esved kelimesini birer cümle ile açıklayınız.

Cevap: Hz.Muhammed’in elini yıkarken gördüğü taştır.

Cevap: Peygamberimiz bir gün Kabe’den çıkarken gurup başları Hacerü’l Esved taşını biz kaldırıp koruz demişler. Buna kimse razı olmadı. Peygamberimizde orada hakemlik yaptı, bu olaya denir. Bütün gurup başlarını toplayıp rahatsızlık olmasın diye kaldırttı.

Cevap: Kara taştan yapılan taş.

Soru: Kadiye savaşı kimlerle yapılmıştır?

Cevap: Kadisiye savaşını Kıpkıçlılar yapmıştır.

Soru: Kurtuba neresidir?

Cevap: Endürüst Emevi devletinin başkenti.

Soru: Medeni nedir?

Cevap: Akıllı uslu anlamındadır.

Cevap: Medeni=Durumu

Ticaret Meslek Lisesi

Soru: Eyyamü’l Arab nedir?

Cevap: İslamiyetten Önce İslam Tarihi

Soru: İlk müslümanları yazınız.

Cevap: Zeyd bin Köle

Cevap: Hz.Adem,Hz.Havva, Hz.İbrahim

Cevap: Hz.Bekir, Hz.Seyit

Cevap: Peygamberimizin karısı, peygamberimizin amcasının oğlu ve peygamberimizin amcasının arkadaşının oğlu.

Soru: Vaha nedir?

Cevap: Çöllerde bulunan serin, gölgelik yer.

Cevap: Cennette bulunan su birikintileri.

Soru: Mushaf nedir?

Cevap: Kur’an’ın kitap haline getirilmesi,yani iki kapak arasına alınması.

Cevap: Serbest bırakılan köle.

Soru: Uhud yenilgisinin sebepleri nelerdir?

Cevap: Uhud dağının tepesine 50 okçu yerleştirilmişti, bunlara peygamberimiz emir vermedikçe yerlerinden tepinmeyeceklerdi.

Cevap:Hz.Muhammed komutasında bulunan askerlere Hz.Muhammed emir vermedikçe askerlere bulundukları yerden kımıldamamlarını söylemişti. Fakat top başındaki mekkeli müşriklerin biraz zayıfladığını görünce yendik zannedip topların başından ayrıldılar. Bu durumdan yararlanan mekkeli müşrikler topçuları kurşun yağmuruna tuttular. Böylece müslümanlar yenilmiş oldular. 

Soru: Ensar ve Haraç kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.

Ceavap:

Mekke’den Medine’ye göç edenlere “ensar” denir.

Rüyamda ensarları gördüm.

Bir kimseden zorla alınan para,mülk.

Ben haraç yemem.

Soru: Ensar kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Şerefli demek.

Soru:Muhacir kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Göçebe araplara Muhacir denir.

Cevap: İslamiyet devrinde Müslüman halkı karşılayanlara muhacir denir.

Cevap: Muhacirleri her yerde görebilirsiniz.

Cevap: Muhacirleşmiş kişi

Soru: Cizye nedir?

Cevap: Altın

Soru: İslam Medeniyeti Avrupa’ya nasıl taşınmıştır?

Cevap: Türklerde olan kılıçlı tarkanların Avrupa’ya şövalye olarak geçmesi.

Soru: Hanif nedir?

Cevap: Muhammedin savaşlarını dinleyen.

Soru:Siyer: Hz.Muhammed’in hayatını anlatan kişi.

Soru: İslam Medeniyeti Avrupa’ya hangi yollarla taşınmıştır?

Cevap: İbn-i Sina’nın kitap çıkarması ve bu kitabın Avrupa’da satması.

Soru: İspanya hangi dönemde fethedilmiştir?

Cevap: İspanya, Romen Diyojen zamanında fethedilmiştir.

Soru: Hariciler kimlerdir?

Cevap: Hor görülenler.

Soru: Halife kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Görevli kişi( arabulucu)

Soru: Kast Sistemi’nin Hintlilere ne gibi etkileri olmuştur?

Cevap:Hintlilerin kendilerini mal gibi görmesine yol açmıştır. Yani (sınıflara ayrılmalarından hoşnut olmamalarıdır.)

Soru: Kerbela olayı nedir?Önemi nedir?

Cevap: Mekke’de bulunan putperestlere Hz. Hasan Hüseyin’i ve peygamberimizin ailesini bir yemeğe davet etmişlerdir. Fakat bu müslümanlar için hazırlanmış bir pusu idi. Müslümanlar ile putperestler arasında büyük bir çatışma olmuş ve Hasan Hüseyin’in başını kesmişlerdir.

Soru: Mekke’nin fethinin sonuçlarını yazınız.

Cevap: Medineliler artık Mekke’den geçecekti.

Soru: Siyer nedir?

 • •Cevap: Peygamberimizin Yahudilerle yaptığı antlaşmadır.
 • •Soru: Ensar
 • •Cevap: O zaman ki esnaflara denir.

Brahmanizm nedir?

 • •Cevap: Hunların İslam’dan önceki dini

Soru: Kadı

Cevap: Haram yiyen insana kadı denir.

Mevali: Haram yemeyen insana denir.

Beytü'l Hikme:Gizli saklı ev anlamına gelir.

İslam Medeniyeti'nin diğer medeniyetlere tesirlerini yazınız.

Cevap: Müzik,kimya,kuş dili,edebiyat gibi önemli kavramlar tesir etmiş

 

 

Yılmaz Kayalar Anadolu Lisesi

 

İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK TARİHİ

Soru:Uygurların Türk tarihindeki önemi nedir?

Cevap: Tarihte ilk din değiştiren Türk devleti Uygurlardır. Katolik dinini kabul ettiler.                   

Hasan Çapan Anadolu Lisesi

Soru: Avrupa’ya göç eden Türk kavimlerini yazınız.

Cevap: Kıpnıklar, peçenekler, uyurlar, avarlar, asurlar, bulgurlar .

Ticaret M eslek lisesi

Soru:Keneşçi nedir?

Cevap: Tabut yapan kimse

Soru:Kurgan nedir?

Ceavap: Toplu mezar

Soru: Yuğ nedir?

Cevap: Kızlara verilen başlık parası

Soru:Türk destanlarını yazınız.

Cevap: Fatih Destanı,II.Murat Destanı, Hz.Muhammed Destanı

Soru: Balbal nedir?

Cevap: Savaşta şehit düşen asker

Cevap:Türklere eskiden güvenilmez kısmık diye verilen isimdir.

Cevap: Mezarın başına yapılan direk.

Cevap:Ölünün mezarına dikilen atnın kemikleri.

Cevap: Şehitlerin başına konan taş.

Soru: Tarkan nedir?

Cevap: Asgari vali.

Soru:Türk hükümdarlarının görevlerini yazınız.

Cevap: İnsanları eleştirme

Soru:  Hatun kimdir?

Cevap: Hanım demektir.

Soru: Otağ nedir?

Cevap: Atları otlaynlara denir.

Soru: Bengü kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: İlçeden büyük olan yerlere denir.

Cevap: Attila çok bengü bir insandı.

Soru: Kurultay,Bengü, Şad, Yuğ, Tamu kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.

Cevap:

Kurultay: -------------?

Bengü

Şad                          İşlem tamamlanamamıştır. Özür dilerim.

Yuğ

Tamu

Soru: Türk destanlarını yazınız.

Cevap: Orhun Destanı, Ki-Ok Destanı, Bilge Kağan D., Kurtuluş D.

Soru:Aygucı nedir?

Cevap: Put

Soru: İslamiyetten önce Türkler komşularına hangi ürünleri satmışlardır?

Cevap: Pamuk,su, et ürünleri, şeker pancarı, elma, armut, şeftali

Soru: Sagu kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Askeri birliktir.

Cevap: Bugünkü milletvekilleri.

Soru: Urug kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: İlk Türk devletlerinin kumuş olduğu bir mahkemedir.

Soru: Koşuk kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Savaşlarda takılan alet.

Soru: Toy kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Genç

Cevap: Genç,olgunlaşmamış.

Yontma Taş Devri ile Cilalı Taş Devri'ni karşılaştrınız.

cevap:Yontma Taş Devri'nde taşlar oyularak eşyalar yapıldı.Örneğin kaşık kazan gibi v.s

soru:Türklerin kullandıkları takvimler

cevap:Yılan takvimi,fil takvimi

soru:Kurgan nedir?

cevap:Kalın halatlara denir.

Soru:Hun hükmdarı Hohanyeh ile kardeşi Çi-çi'nin arasının açılmasının sebepleri nelerdir?

cevap: Bunların arası bir kız yüzünden açılmştır.

Ordubalıg :Türklerde kadın erkek genç yaşlı herkes savaşa katılırdı. Bu olaya ordubalık (ordumillet) denir

 

Yılmaz Kayalar Anadolu Lisesi   

 

 

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

 

Soru: Pankuş nedir?

Cevap: İhtiyar halkın kralı tahttan indirmesi.

Soru: İlkçağda Anadolu’da bulunan kölelerin ne gibi hakları vardı?

Cevap: Köleler bir suç işlediğinde diğer esnaf, memur, çiftçi gibi insanların  aldığı cazanın  1/5’ini çekerlerdi.

Soru: Anadolu’da yazı ne zaman kullanılmaya başlamıştır?

Cevap: Anadolu’da ilk yazı insanların yazı yazmayı bilmedikleri zaman M.Ö 547 tarihinde başlamıştır.

Soru: Fenikelilerin dünya medeniyetine katkıları nelerdir?

Cevap: Fenikeliler 18 harften oluşan Uygur alfabesini getirmişlerdir. Ticaret Meslek Lisesi

Soru: Fenikeliler hangi alanlarda ileri bir medeniyet meydana getirmişlerdir?

Cevap: Denizleri genişlettiler.

 

Tarih Bilimine Giriş

Soru: Miladi takvimin özelliklerini yazınız.

Cevap: Hz.Muhammed’in kullandığı takvimdir. Miladi takvim Ramazan ayının ilk gecesi olmuştur.

Soru: Tarih okumanın faydalarını yazınız.

Cevap: Tarihten örnekler vererek laf altında kalmamış oluruz. Mesela Arnavutlukta.

 

 

Ticaret Meslek Lisesi

Soru:Türklerin kullandıkları takvimleri yazınız.

Cevap: Hicri Takvim,Miladi Takvim, Diyanet Takvimi

Soru: Tarihi Devirleri yazınız.

Cevap: İ.Ç,O.Ç,Y.Ç,Y.Ç

Soru: Tarihin yöntemlerini belirtiniz.

Cevap: Kulaktan kulağa geçmesiyledir.

Yılmaz Kayalar Anadolu Lisesi

Soru: Cilalı Taş Devrinin özellikleri nelerdir?

Cevap: Samanlardan ev yapmışlardır.

Soru: Tarih hangi olayla başlar?

Cevap: Tarih Fransız İhtilaliyle başlar (687)

Hasan Çapan Anadolu Lisesi

 

AVRUPA TARİHİ

Soru:Aforoz nedir?

Cevap: Yahudi din adamına denir.

Soru: Reform kim tarafından nerede başlatılmıştır?

Cevap: Hümanizm’de Uzun Hasan tarafından başlatılmıştır.

Cevap: Reform İtalya’da Alman Martin Luther tarafından Wittenberg kilisesine 95 maddelik bir bildiri asarak başlatmıştır.

Cevap: Reform Almanya’da Protestan adlı bir kişi tarafından başlatıldı.

Cevap: Kanuni Sultan Süleyman başlatmıştır.

Soru:Rönesans nedir?

Cevap:Reform hareketleri akımına rönesans denir.

Soru: Enterdi nedir?

Cevap: Sıcak denizlere açılma.

Soru: Ümit Burnu yolunu kim bulmuştur?

Cevap: Ceneviz kralı

Soru: Endüljans nedir?

Cevap: Bir Hristiyanı aforoz etmeden kışkırtmak (papanın onu kışkırtması)

Cevap: Mahkemelerde kullanılan kurtulma kağıdı.

Soru: Sanayi İnkılabı  nedir?

Cevap: İnsan ve hayvan gücüyle işleyen makinaların kullanılması, insanın hayvan gücü ve araçlardan etkilenmden işlerin kendi gücü ile yapılmasıdır.

Soru: Patrik kimdir?

Cevap: Papaza benzer bir şey.

Soru: Ortodoks kelimesini bir cümle ile açıklayınız?,

Cevap: Hıristiyan mezheplerini hiç sevmem.

Soru: Coğrafi Keşiflerin Osmanlıya etkilerini yazınız.

Cevap: Önemli eserler Avrupa’ya satıldı.

Soru: Reformun sonuçlarını yazınız.

Cevap: Kadılık yayılmaya başlamıştır.

Soru: Feodalite’de halk hangi sınıflardan oluşmuştur?

Cevap: Karavel,Enterdi,Tekfur gruplara ayrılmıştır.

Soru: Papa kimdir?

Cevap: Hıristiyanların dinine göre bir din adamı.

Cevap: Kiliselerde kendisine tapınılan kimse.

Soru: Skolastik düşünce nedir?

Cevap: Özgür düşünceye denir.

Soru: Karavel nedir?

Cevap: Okyanus dalgası.

Soru: Hümanizma nedir?

Cevap: Edebiyat profesörleri.

Cevap: Hüman dininden olanlara denir.

Soru: Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını yazınız.

Cevap: İçki içilen yerler kapatıldı. İçki içmek yasaklandı.

SORU: Restorasyon devri

 • •II.Abdülhamit’in Meclisi tatil ettikten sonraki devri

soru: serf ndir?

cevap:Bir köylü türü.

Grejuva:Rus ateşi.

Karavel:Bir tek.

Hümanizma: Rönesans’ın etkisiyle ortaya çıkan skolastik düşünce.

Soru: Ümit Burnu Yolu’nun bulunması üzerine Osmanlı Devleti’nin tavrı ne olmuştur?

Cevap: Buna karşılık Osmanlı Devleti Basra Körfezi ile Akdeniz arasında nehir açmaya çalışmıştır.

Soru: Papa kimdir ? Açıklayınız.

Cevap: Yahudi ve Hıristiyanlıktaki din büyüğü.

 

 

 

 

 

 

YENİ

 

En yeni................

 

 

 

 

SORU: TBMM’nin görevi nedir?

Cevap: Tavana çiğ köfte atmak.

Soru : Mandıracılık nedir?

Cevap: Manda yetiştirilmesine Mandıracılık denir?

Soru: Jeotermal enerji nedir?

Cevap: Suyu ateşte buhar haline getirerek elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Suni bir enerjidir.

Soru: Doğu Karadeniz’de dağınık yerleşmenin sebebi nedir?

Cevap: Arazinin dar,  laz ve engebeli olması.

Soru: Maki nedir?

Cevap: Kısa, obur ağaç topluluklarına denir.

Soru: Havza nedir?

Cevap: Yer altından çıkan yararlı maden sularına havza denir.

Nüfus nedir?Türkiye’nin en az nüfuslanmış bölgesi hangisidir?

Cevap: Hakkari nüfusu az olan şehirdir. Çünkü orada teröristler adamları çok öldürüyorlar.

 

 

16.10.2007

 

Taht Kadısı : Çok yüksek kıdeme sahip olan ve taht davalarına bakan kadı

 Osmanlı’da yaşanan taht kavgalarını engellemek amacıyla seçilen bir görevlidir

 Padişaha karşı yapılan isyanları bastırırdı.

Ulufe: Burjuva sınıfı ile işbirliği yapan kişi.

İşçilere verilen maaş

Çiftbozan: Yeniçeri Ocağını kaldırma düşüncesi

İtilaf Devletlerinin Meclis-i Mebusan’ın toplanmasına karşı çıkmamalarının sebebi nedir? Cevap: İtilaf Devletleri Milli görüş yanlılarının seçimlerde kazanacağına ihtimal vermiyorlardı. Milli görüş yanlıları kazanınca bundan pek memnun olmadılar. Tabii Meclis-i Mebusan’da önemli kararlar alınacağına da ihtimal verememişlerdir. Bunun için Meclis-i Mebusan’ın toplanmasına karışmamaışlardır.

Kanun-ı Esasi:Kanuni Sultan Süleyman’ın hazırladığı kanun

Matba-i Amire: Matbaayı kullanan kişi

Lale devrinde ilk matbaa geldi. Ve bunları çalıştırmak için başlarına Matbaa-ı Amire konuldu.

Matbaayı çalıştıran kişi.

Teşkilat-ı Esasi: Ülkedeki Türklerin teşkilatlanmasıdır.

Bağdat,Tarık bin Ziyad, El-Emin,Selman-ı Farisi kelimelerinin geçtiği tarihi bir cümle kurunuz.

Bağdat’a gitmek istiyorum.

Rüyamda Tarık bin Ziyad’ı gördüm.

Babam bedevilerle ilgili birçok olay anlattı.

Bugün derste Selman-ı Farisi’yi işledik.

Beytü’l Hikme: Hikmetliler evi

Medeni: Medeni toplumlar saygılı toplum örneğidir.

Siyer: Peygamber efendimizin savaşlarının yazılığı olduğu defter.

Mushaf: Zorunlu olmamak yani bir işten mushaf olmak

Selman-ı Farisi : Hendek Savaşı’nda hendek kazan kişiye denir.

Tekfur: Rus şövalyelerine verilen isim

II. Abdülhamit’in tahttan indirilme sebebi nedir?

II.Abdülhamit’i tahttan indirdi ve V.Mehmet Reşat Paşayı tahta geçirdi.

Hareket ordusu: Ordunun savaşa hazır irimi.Ülkede olağanüstü olaylara müdahale eder.

Şangay  şövalyelerinin elinde bulunan Rodos adası kuşatıldıysa da alınamadı.

 

Mısır’da tıbbın gelişmesinin sebepleri nelerdir?

Cevap: Anallar yazmışlardır. Böylece bugün buldukları bir ilacı gelecek dönemlere aktarmışlardır. Bunun sonucunda bugün bulunan bir ilaç o dönem bittikten sonra unutuluyo ve daha sonra da başka biri yeni buldum diye ortaya çıkıyor böylece gelişme süreci yavaşlıyor. Analları yazarak tıbbı geliştirmişlerdir.

Cevap: Mısır’da astronomi,tıp vb. alanlara gelişmeye başlamışlardır. Tıpta ilerlemelerinin sebebi hastalıkların artmış olması buna çareler aramaya başlayarak tıpta ilerlemede bulunmuşlardır. Bazı bitkileri bir araya getirerek te ilaç yapmışlar yanılma yoluyla tıpta bir çok bilgiler elde etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de nane-limonun soğuk algınlığına iyi gelmesidir.

 

Fenikelilerin dünya medeniyetine katkıları nelerdir?

Cevap: İlk Türk alfabesini bulmalarıdır.

Paleografya nedir?

Cevap: Tarihin sınıflandırılması, eleştirilmesi, çözülmesi gibi olayların bütününe denir.

 

Ankara Savaşı’nı Anadolu Türk siyasi birliği açısından değerlendiriniz?

 

Cevap: Ankara’daki Türk beyliklerin yıkılmasıyla Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.

 

İstanbul fethi için Fatih’in yaptığı hazırlıkları yazınız.

 

Cevap: Kutsal emanetler Topkapı sarayına  getirildi. Peygamberimizin hadis-i şerifine göre İstanbul’u alan komutan ok güçlüdür. Rumeli hisarı İstanbul’u kuşatmadan korumak için yapılmıştır.

 

Osmanlının Rumeli’ye geçişini kolaylaştıran etkenler nelerdir?

 

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştıran nedenlerden en büyüğü İstanbul fethidir. Fatih İstanbul’u fethettiğinde Bizans devleti yıkılmıştır.

 

Don-Volga nehirlerini birleştirme projesinin amaçları nelerdir?

Cevap: Don-Volga nehirlerinin birleştirme amacı Baharat yolunu ve Akdeniz ticaretini canlandırılmak istenmesidir.

 

Kutsal Emanetler : Mısır seferinde alınması gereken önemli şeylerdendir.

Helenistik Dönem medeniyeti nedir? Hangi olaydan sonra olmuştur?

Helenistik dönem İskender’in yaptığı bir yasadır. Karışık yasalardan bir yasa oluşturarak buna Helenis denmiştir. Bu İskender’den önce olan Ege – Yunan ilişkisi olayından sonra olmuştur.

 

II.Beyazıt döneminin sönük geçmesinin sebebi nedir?

Cevap: Çünkü II.Beyazıt tahta henüz çocuk olan oğlu II.Mehmet’i tahta geçirmiştir. Bu yüzden Mehmet ülkeyi iyi yönetememektedir.

 

Soru: Karesioğullarının Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının sonuçlarını belirtiniz.

Cevap: Karesioğullarının bağlanması sonucu Türk-İslam birliği sağlanmaya başlamıştır.

 

Anadolu’ya yazıyı ……………………. getirmiştir.

Anadolu’ya yazıyı Heredot getirmiştir.

 

Satrap: Perslerde liman devletlerinin başındaki kişilere denir.

Soru: Mısır’da tıbbın gelişmesinin sebepleri nelerdir.

Nil nehri her zamanki gibi Mısır’ın yaşam kaynağıydı. Firavun ölmüştü. Mumyacılar Papirüs kağıdıyla mumyaladılar. Ve piramidin içine yerleştirdiler.

 

Bizanslılar: Sezar önderliğinde kurulmuş dünya tarihini etkileyen bir devlettir.

Persler: Persler savaşçı kimlikleri vardır. 300 Spartalı askerleri ile çok işler başarmışlardır. Yunanistan civarında kurulmuştur.

Ziggurat: Sümerlerde sitelerin dört bir yanını saran surlara verilen addır.

Soru: Lidyalıların çabuk yıkılmalarının sebebi nedir?

Cevap: Lidyalılar askerlerini paralı yaptıkları için saf altından yapılan paraya sonradan gümüş karıştırıp paranın değeri düşünce askerler parayı azımsadılar. Ve Lidyalılar yıkıldı.

Pankuş: Hititlerde uygarlığı yöneten kimse.

04.10.2010

Soru: Osmanlı Devleti’nin Meşrutiyet’i İstanbul Konferansı sırasında ilan etmekle vermek istediği mesaj nedir? Açıklayınız.

Cevap: Böyle yaparak diğer ülkelere göz korkusu vermeye çalışıyor.

Soru: Osmanlı Devleti’nin 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Bunu nerden anlıyoruz?

Cevap: Avusturya kralı Osmanlı Arşidüküne eşit sayılacaktı.

Soru:Voyvoda kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Kazıkçı Voyvodanın ismi

Hanif: Allah yolunda Peygamberle birlikte tebliğe gönül veren kişi.

Hanif: Dini anlatan, o dönemin bulunduğu ülkedeki devlet başkanı makamındadır.

Hanif: Hanefi mezhebinden olanlara hanif denir.

Bağdat: Hz. Ömer döneminde kuşatılmıştır.

Tarık bin Ziyad: Hz. Muhammed’in  vahiy katiplerinden Tarık bin Ziyad Kuran’ın kitap haline getirilmesinde bir kurul oluşturulmuştur.  

Bedevi: Arabistanlara göç edenlere bedevi denir.

Selman-ı Farisi: Medine çevresine denir.

Mushaf: Hz. Musa’ya gönderilen kitap

Bizanslılar: Sezar önderliğinde kurulmuş dünya tarihini etkileyen bir devlettir.

Persler: Persler savaşçı kimlikleri vardır. 300 Spartalı askerleri çok işler başarmışlardır. Yunanistan civarında kurulmuştur.

Ziggurat: Sümerlerde sitelerin dört bir yanını saran surlara verilen addır.

Soru: Lidyalıların çabuk yıkılmalarının sebebi nedir?

Cevap: Lidyalılar askerlerini paralı yaptıkları için saf altından yapılan paraya sonradan gümüş karıştırıp paranın değerini düşürünce askerler  parayı azımsadılar.Ve Lidyalılar yıkıldı.

Pankuş: Hititlerde uygarlığı yöneten kimse

Medeni: Kimsenin medeniyeti altında olmamak

Medeni: Evli olmayan

Medeni: Evli yada bekar hali. Nüfus cüzdanında belirtilir.

Medeni: İnsanların anlayışlı olması, zorluk çıkarmadan anlaşmaları

Medeni: Bir kişinin evlenmiş ya da bekar olma durumu

Medeni: Durum halinin nasıl olduğu

Medeni: Medeni olma durumu,evli olmayan

Papa: Hitit kralı

2010-2011

Hayvan Uslübu: Kişilerin bazı hareketlerinin insanlara yakışmayan biçimde olmasıdır.

Babadan oğla geçme sistemidir.

Hun hükümdarlarının Çinli prenseslerle evlenmelerinin sonuçlarını yazınız.

Cevap: 2 kardeşin aynı prense aşık olması nedenlerinden taht kavgaları başladı.

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam191
Toplam Ziyaret349809
Saat
Kanuni'den Mora Valisi Bali Bey'e
"Her iyiliğin kaynağı adalettir.Adil olmayan kişinin elinden çıkan iş,kötü iştir. Peygamberimiz "Bir günün adaleti yetmiş yıllık ibadetten üstündür" buyurmuştur.Öyle insanlar var ki ellerinde fırsat yok iken salih, abid ve zahit görünürler,ellerine fırsat geçince nemrut kesilirler, ..Hizmetinde kullandığın adamların dış hallerine aldanma!Mala muhabbet göstereni devlet hizmetinde kullanma! Zira o adamlar ki,Allah'ın bana emanet ettiği halkı ezerler,Kıyamet günü sorumlu benim!...

Ey Gazi Bali Bey ;  mansıbımın geliri masrafıma yetmez diye gam çekme.Ne dileğin varsa benden iste.Sana emanet ettiğim askerlerimin ve tebamın gençlerini evlat,ihtiyarlarını baba, yaşlılarını da kardeş bil...Bilhassa fukaraya şefkat ve muhabbetle ihsan kapılarını aç..."

 DÜNYADA SÖZÜ DOĞRU HAK TANIR BİR ADAM BULAMADIM

Sultan III.Mehmet bir gün yanında bulunan devlet büyüklerine:

-"Bu dünyada sözü doğru hak tanır bir adam bulamadım" deyince, etrafındakilerde sebebini sordular.Bunun üzerine III.Mehmet şöyle dedi:

-"Şeyhülislam Bostanzade Efendiye iltifat ettim, derhal cahil bîr kardeşini Rumeli kazaskeri yaptı.Gene cahil bir gence rica ile Selanik kadılığını verdirdi. Bundan sonra babamın hocası Saadettin’e iltifat ettim,doğru ve hak bilir dedim, o da oğlunu Anadolu kazaskerliğine ve bir diğer oğlunu da Edirne kadılığına tayin ettirdi işte görüyorsunuz,ben artık kime güveneyim?"