• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Görsel Destekli Tarih Videoları Sesli Tarih Menüsünde
  • Özgün Tarih Materyalleri
  • Tarihi Fıkralar
  • Tarih Yazılısından İnciler
  • Tübitak Tarih Proje Örnekleri
  • Sınavlar Bölümünde Bilgilerinizi Test Edebilirsiniz
  • Peygamberimizin Hayatı ve Örnek Ahlakı
  • KPSS Sunuları Yenileniyor
  • Bulmacalarla Tarih Öğreniyorum
  • Tarih Sunuları için tıklayınız.
  • En güncel tarih sunuları burada.

Öğretmenlik

ETKİLİ ÖĞRETMENLİK

 

Öğretmenlik zor bir meslek ama bir o kadar da haz veren, mutluluk veren, manevi anlamda insanı tatmin eden bir meslek. Fakat bu tatmine ulaşabilmek de  fedakarlık gerektiriyor. Bu noktada öğretmen kendini hem şahsi olarak, hem de bilgi olarak yetiştirmeli.

   Çünkü;

ÖĞRENCİ ANCAK BU ÖZELİKTEKİ BİR ÖĞRETMENİ KABULLENEBİLİYOR VE SAYGI DUYUYOR.

  Öğretmenlik, mesleklerin en az kazanç getireni; fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

(Henry Van Dyke)

Bu sebeple sınıf içinde öğretmenin kabullenil-mesini sağlayacak iki otorite var :

1-Şahsi otorite

2-Bilgi otoritesi

   Şahsi otorite kişiliğimizi geliştirmekle ve öğrenciye nasıl yaklaşacağımız konusunda bilgimizi artırmakla olur.Öğrenciye nasıl yaklaşacağımız konusunda alternatiflerimiz olmalı.

 

 

    Sınıf içinde veya dışında bazı prensiplerimiz olmalı. Öğrencileri-miz bizi bu prensiplerimizle tanımalı. Prensipler bize iki şey kazandıracak :

 1-Zaman

 2-Adaletli davranma (farklı muameleyi önleme)  

 

  Bu prensipler tutarlı ve mantıklı olmalı. Zamana, mekana ve şartlara göre değişmemeli. Ama esnek olmalı.

Bilgi otoritesi ise bilgi dağarcığımızı artırmakla olur. Bu da ancak kendimizi geliştirmek ve yenilemekle olur.Bunun da en iyi yolu kitap okumaktır.

 

Öğrenmenin de maliyeti var

Önceden öğrenen indirimli fiyattan öğrenir.

Otoriteden öğrenen özgürlük bedeliyle öğrenir

Deneyerek öğrenen etiket fiyatından öğrenir

Hayattan öğrenen gecikme zammıyla öğrenir

Hayattan da öğrenemeyen boşa gitmiş hayatıyla öğrenir.

Arthur Miller

İYİ SONUÇ ALMAK İSTEYEN ÖĞRETMENİN 10 ÖZELLİĞİ

  1-Mesleğini ve öğrencilerini sevmeli

 2-Zorluklara katlanmalı

  3-Alçakgönüllü ve affedici olmalı

Affetmek ve unutmak iyilerin intikamıdır.

Schiller

  4-Sabırlı ve hoşgörülü olmalı

 5-Saygı görmenin, saygı göstermenin bir sonucu olduğunu görmeli

  6-Otoriteyi bozacak kadar gevşek, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini engelleyecek kadar sert olmamalı

Tahsil ve terbiyesi mükemmel olan toplumun idaresi kolay, fakat esir edilmesi zordur.

 

Lord Brourham

 7-Öğrencilere kibar davranmalı

   “Ehli irfan arasında aradım kıldım talep

  Her hüner makbûl imiş illâ edep illâ edep”

                                        

  8- Öğrencilerin problem-leriyle ilgilenmeli, kendi gayretiyle çözebilecek-lerini çözmeli

 9-Üstesinden gele-meyeceği problem-lerde onlara psikolojik destek sağlamalı

 10-Öğrencilerin gizli kalması gereken ikili sırlarını saklamalı

Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler. 

(Horace Mann)

   Öğretmen, nasılsa sınıf da öyledir.

                              (Alman Atasözü)

SINIF İÇİ İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

 

  1-Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli

İletişim uzmanları söylediği-miz sözlerin iletişimimizin ancak % 10 ‘unu oluştur-duğunu söylüyorlar. % 30’unu çıkardığımız sesler , % 60’ınıysa vücut dilimiz meydana getiriyor. İletişim sözden ibaret değildir.

"Kelimelerin gücünü bilmiyorsan insanların kuvvetini asla tahmin edemezsin...!"

"Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın."

"Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz..."

  Uslübu beyan, ayniyle insan.

 2-Dersi iyi bir şekilde planlamalı

 

  Hayatı seviyor musun? Öyleyse zamanı harcama, çünkü yaşamın yapıldığı madde zamandır.

 Benjamin Franklin

 İki günü birbirine eşit olan ziyandadır.

 Hadis-i şerif

 

 3-Öğrenci ihtiyaçlarını, yetenek ve ilgilerini değerlendirmeli

 4-Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumları ortadan kaldırmalı

  5-Öğrencilerin dikkatle dinlemeleri için birden fazla duyu organına hitap eden araç ve gereçler kullanmalı, düz anlatımdan ya da aşırı dolambaçlı yollardan kaçınmalı

 6-Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanmamalı

Eğer bir insanı akıl yönün-den eğitip de ahlak yönünden eğitmiyorsanız, toplu-mun başına yalnız bir bela yetiştiriyorsunuz demektir.

Teodor Roosvelt

İnsan ilişkileri açısından,

1-Öğrencinin yansıttığı kişilik kabul edilmeli,

2-Öğrenciye seçme hakkı verilmeli,

  3-Öğrenciler sınıfta utandırılmamalı

  4-Öğrenci övülmeli ve onaylanmalı

5-Öğrencilere,size ve arkadaşlarına yardım etme fırsatı verilmeli

6-Öğrenciler iyi dinlenmeli

7-Sınıf içi iletişimim ilki ve belki de en önemlisi öğrencilerin isimleri öğrenilmeli.

“Bir neslin kaderini önceki nesil tayin eder.”

Konfüçyüs

 

 Etkili öğretmenlik slaytı için tıklayınız.

V
an'da solan öğretmenler sunusu için tıklayınız.

K
arikatürlerle öğretmenlik sunusu için tıklayınız.

Köyde öğretmen olmak sunusu için tıklayınız.

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret309612
Saat
Kanuni'den Mora Valisi Bali Bey'e
"Her iyiliğin kaynağı adalettir.Adil olmayan kişinin elinden çıkan iş,kötü iştir. Peygamberimiz "Bir günün adaleti yetmiş yıllık ibadetten üstündür" buyurmuştur.Öyle insanlar var ki ellerinde fırsat yok iken salih, abid ve zahit görünürler,ellerine fırsat geçince nemrut kesilirler, ..Hizmetinde kullandığın adamların dış hallerine aldanma!Mala muhabbet göstereni devlet hizmetinde kullanma! Zira o adamlar ki,Allah'ın bana emanet ettiği halkı ezerler,Kıyamet günü sorumlu benim!...

Ey Gazi Bali Bey ;  mansıbımın geliri masrafıma yetmez diye gam çekme.Ne dileğin varsa benden iste.Sana emanet ettiğim askerlerimin ve tebamın gençlerini evlat,ihtiyarlarını baba, yaşlılarını da kardeş bil...Bilhassa fukaraya şefkat ve muhabbetle ihsan kapılarını aç..."

 DÜNYADA SÖZÜ DOĞRU HAK TANIR BİR ADAM BULAMADIM

Sultan III.Mehmet bir gün yanında bulunan devlet büyüklerine:

-"Bu dünyada sözü doğru hak tanır bir adam bulamadım" deyince, etrafındakilerde sebebini sordular.Bunun üzerine III.Mehmet şöyle dedi:

-"Şeyhülislam Bostanzade Efendiye iltifat ettim, derhal cahil bîr kardeşini Rumeli kazaskeri yaptı.Gene cahil bir gence rica ile Selanik kadılığını verdirdi. Bundan sonra babamın hocası Saadettin’e iltifat ettim,doğru ve hak bilir dedim, o da oğlunu Anadolu kazaskerliğine ve bir diğer oğlunu da Edirne kadılığına tayin ettirdi işte görüyorsunuz,ben artık kime güveneyim?"