• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Görsel Destekli Tarih Videoları Sesli Tarih Menüsünde
  • Özgün Tarih Materyalleri
  • Tarihi Fıkralar
  • Tarih Yazılısından İnciler
  • Tübitak Tarih Proje Örnekleri
  • Sınavlar Bölümünde Bilgilerinizi Test Edebilirsiniz
  • Peygamberimizin Hayatı ve Örnek Ahlakı
  • KPSS Sunuları Yenileniyor
  • Bulmacalarla Tarih Öğreniyorum
  • Tarih Sunuları için tıklayınız.
  • En güncel tarih sunuları burada.
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Tarih Sunuları pdf


Konunun videolarını tariheglencesi adlı youtube kanalından seyredebilirsiniz.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Birinci Dünya Savaşı pdfsi için tıklayınız.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı pdfsi için tıklayınız.

Uzakdoğuda yeni bir Güç: Japonya pdfsi için tıklayınız.

SSCB ve Türk Cumhuriyetleri pdfsi için tıklayınız.

Ortadoğuda Manda rejimleri pdfsi için tıklayınız.

İki Savaş Arasında Avrupa pdfsi için tıklayınız.

İkinci Dünya pdfsi için tıklayınız.

Soğuk Savaş dönemi pdfsi için tıklayınız.

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye pdfsi için tıklayınız.

Yumuşama Dönemi pdfsi için tıklayınız.

Uzakdoğu, Asya ve Afrika pdfsi için tıklayınız.
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Atatürk'ün Hayatı sunusu pdf için tıklayınız.

II.Meşrutiyet-Trablusgarp ve Balkan Savaşları pdfsi için tıklayınız.

Birinci Dünya Savaşı pdfsi için tıklayınız.

Mustafa Kemal'in Samsuna çıkışı pdfsi için tıklayınız.

Mondros Mütarekesi ve Paris Barış Konferansı pdfsi için tıklayınız.

Kuvayi Milliye ve Cwmiyetler pdfsi için tıklayınız.

Kongreler pdfsi için tıklayınız.

TBMM'nin Açılışı ve Sevr Aantlaşmasi pdfsi için tıklayınız.

Mustafa Kemal'in Ankara Gelişi ve Meclisi Mubusan'ın açılışı için pdfsi için tıklayınız.

Cepheler ve Muharebeler pdfsi için tıklayınız.

Türk İnkılabı pdfsi için tıklayınız.

İnkılabın Gelişimi pdfsi için tıklayınız.


Konunun videolarını tariheglencesi adlı youtube kanalından seyredebilirsiniz.

Tarih 2


Beylikten Devlete pdfsi için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı Birinci Konu pdfsi için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı İkinci Konu pdfsi için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı Üçüncü Konu Coğrafi Keşifler pdfsi için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı Dördüncü Konu için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı Beşinci Konu için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı Altıncı Konu için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı Yedinci Konu için tıklayınız.

Dünya Gücü Osmanlı Sekizinci Konu için tıklayınız.

Arayış yılları Birinci Konu için tıklayınız.

Arayış yılları İkinci Konu için tıklayınız.

Arayış yılları Üçüncü Konu için yıklayınız.

XVIII.Yüzyılda Diplomasi ve Değişim I.Konu için tıklayınız.

XVIII.Yüzyılda Diplomasi ve Değişim II.Konu için tıklayınız.

XVIII.Yüzyılda Diplomasi ve Değişim III.Konu için tıklayınız.

XVIII.Yüzyılda Diplomasi ve Değişim IV.Konu için tıklayınız.

XVIII.Yüzyılda Diplomasi ve Değişim V.Konu için tıklayınız.

XVIII.Yüzyılda Diplomasi ve Değişim VI.Konu için tıklayınız.

XVIII.Yüzyılda Diplomasi ve Değişim VII.Konu için tıklayınız.

En Uzun Yüzyıl I.Konu için tıklayınız.

En Uzun Yüzyıl I.Konu için tıklayınız.

En Uzun Yüzyıl I.Konu için tıklayınız.

En Uzun Yüzyıl I.Konu için tıklayınız.

En Uzun Yüzyıl I.Konu için tıklayınız.

En Uzun Yüzyıl I.Konu için tıklayınız.
Tarih 1-Eski Müfredat

İslam Tarihi 1 pdfsi için tıklayınız.

İslam Tarihi 1 pdfsi için tıklayınız.

İlk Türk Devletleri Kültür ve Medeniyet pdfsi için tıklayınız.

Türkiye Tarihi pdfsi için tıklayınız.

Türk İslam Devletleri pdfsi için tıklayınız.

İlk Türk Devletleri pdfsi için tıklayınız.

İlkçağ Uygarlıkları pdfsi için tıklayınız.

Tarih çağlarına giriş pdfsi için tıklayınız.

Tarih Blimine giriş pdfsi için tıklayınız.

TARİH 9 YENİ MÜFREDAT

Tarih 9 Birinci Ünite: Tarih ve Tarih Yazıcılığı (Yeni Müfredata Göre) sunusu (slaytı) pdf için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite Birinci ve ikinci konu sunusu pdf için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite Kadim Dünyada İnsan üçüncü konu sunusu pdf için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite Kadim Dünyada İnsan dördüncü konu sunusu pdf için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite Kadim Dünyada İnsan beşinci konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite altıncı konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite yedinci konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite sekizinci konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite dokuzuncu konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 9 İkinci Ünite onuncu konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 10 Yeni Müfredat


Tarih 10 dersi Birinci Ünite Birinci ve İkinci Konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 10 dersi Birinci Ünite üçüncü Konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 10 dersi Birinci Ünite dördüncü Konu sunusu için tıklayınız.

Tarih 10 dersi Birinci Ünite beşinci Konu sunusu için tıklayınız.

TARİH 11 YENİ MÜFREDAT


Tarih 11 Birinci Ünite Birinci ve İkinci konu sunusu için tıklayınız.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam149
Toplam Ziyaret441905
Saat
Kanuni'den Mora Valisi Bali Bey'e
"Her iyiliğin kaynağı adalettir.Adil olmayan kişinin elinden çıkan iş,kötü iştir. Peygamberimiz "Bir günün adaleti yetmiş yıllık ibadetten üstündür" buyurmuştur.Öyle insanlar var ki ellerinde fırsat yok iken salih, abid ve zahit görünürler,ellerine fırsat geçince nemrut kesilirler, ..Hizmetinde kullandığın adamların dış hallerine aldanma!Mala muhabbet göstereni devlet hizmetinde kullanma! Zira o adamlar ki,Allah'ın bana emanet ettiği halkı ezerler,Kıyamet günü sorumlu benim!...

Ey Gazi Bali Bey ;  mansıbımın geliri masrafıma yetmez diye gam çekme.Ne dileğin varsa benden iste.Sana emanet ettiğim askerlerimin ve tebamın gençlerini evlat,ihtiyarlarını baba, yaşlılarını da kardeş bil...Bilhassa fukaraya şefkat ve muhabbetle ihsan kapılarını aç..."

 DÜNYADA SÖZÜ DOĞRU HAK TANIR BİR ADAM BULAMADIM

Sultan III.Mehmet bir gün yanında bulunan devlet büyüklerine:

-"Bu dünyada sözü doğru hak tanır bir adam bulamadım" deyince, etrafındakilerde sebebini sordular.Bunun üzerine III.Mehmet şöyle dedi:

-"Şeyhülislam Bostanzade Efendiye iltifat ettim, derhal cahil bîr kardeşini Rumeli kazaskeri yaptı.Gene cahil bir gence rica ile Selanik kadılığını verdirdi. Bundan sonra babamın hocası Saadettin’e iltifat ettim,doğru ve hak bilir dedim, o da oğlunu Anadolu kazaskerliğine ve bir diğer oğlunu da Edirne kadılığına tayin ettirdi işte görüyorsunuz,ben artık kime güveneyim?"